دبستان و پیش دبستانی غیردولتی ستارگان

پیشرو در آموزش محتوای الکترونیک
دارای محیطی شاد و آرامش بخش

دبستان ستارگان

پیش دبستان و دبستان ستارگان با هدف ایجاد محیط یاددهی - یادگیری مهارت محور و کارآمد در جهت رشد و تعالی توانایی ها و قابلیت های دانش آموزان طراحی شده است.

اهداف و خط مشی مدرسه:                                                                   

 شناسايي علايق و استعدادهاي دانش آموزان

پرورش هوش 8گانه و توسعه توانايي ذهني

ارتقاء سطح كيفي امور آموزشي و پرورشي با توجه به تفاوتهاي فردي

بهبود مهارتهای خوانداری و گسترش فرهنگ مطالعه ، تحقيق و پژوهش

آموزش اصول بهداشت فردي و اجتماعي

ايجاد محيط شاد و پرورش روحيه...

ادامه ...
دبستان ستارگان

اخبار