فرآیند ثبت سفارش کتب درسی سال تحصیلی 1401-1400

ثبت سفارش کتاب­‌های درسی سال تحصیلی 1400-1401 در همه دوره‌ها اعم از عادی، استعداد درخشان و دانش­‌آموزان با نیازهای ویژه آغاز شد . سفارش دهی کتب درسی کلیه دانش اموزان پایه دوم ، سوم، چهارم، پنجم و ششم تا 15 خرداد 1400 ادامه دارد.

ثبت سفارش کلاس اولی‌ها، هفتمی‌ها و دهمی‌ها از 6 تیر

ثبت نام و سفارش بسته آموزشی دانش آموزان پایه آمادگی مقدماتی(پیش دبستانی استثنایی)، پایه اول دوره ابتدایی(عادی و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول عادی، پیش‌حرفه ای استثنایی و دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه ای استثنایی از تاریخ 6 تیر 1400 صورت خواهد گرفت. بدیهی است قبل از ثبت نام دانش آموز فرآیند ثبت سفارش کتب درسی در این پایه ها امکان پذیر نخواهد بود.