راه اندازی کلاس های درس در محیط LMS

از این هفته امکان برگزاری کلاس های آنلاین در سایت دبستان ستارگان فراهم خواهد شد ،

پس از بروز مشکلات عدیده برای دانش آموزان در استفاده از کلاس مجازی و اپلیکیشن قبلی مسوولین مدرسه تصمیم به تغییر LMS مدرسه گرفتند و با ایجاد این فضا آموزگاران، دانش آموزان و اولیای عزیز می توانند به راحتی از امکانات آموزشی آن استفاده کنند.