دبستان ستارگان

پیش دبستان و دبستان ستارگان با هدف ایجاد محیط یاددهی - یادگیری مهارت محور و کارآمد در جهت رشد و تعالی توانایی ها و قابلیت های دانش آموزان طراحی شده است.

اهداف و خط مشی مدرسه:                                                                   

 شناسايي علايق و استعدادهاي دانش آموزان
پرورش هوش 8گانه و توسعه توانايي ذهني
ارتقاء سطح كيفي امور آموزشي و پرورشي با توجه به تفاوتهاي فردي
بهبود مهارتهای خوانداری و گسترش فرهنگ مطالعه ، تحقيق و پژوهش
آموزش اصول بهداشت فردي و اجتماعي
ايجاد محيط شاد و پرورش روحيه خلاق
 آموزش احترام متقابل
ايجاد حس همكاري و همياري
ايجاد علاقه در دانش آموزان به رعايت نظم و قانون